Αίτηση για λογαριασμό πρόσβασης

Στοιχεία Χρήστη
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία Έδρα/Παράρτημα, Υπηρεσία/Σχολή και Τμήμα
με βάση την θέση στην οποία εργάζεστε τώρα και όχι την θέση στην οποία αρχικά προσληφθήκατε.
Επώνυμο (μικρά)*
Όνομα (μικρά)*
Επώνυμο (Αγγλικά) *
Όνομα (Αγγλικά)*
Κατηγορία Προσωπικού*
Έδρα/Παράρτημα*
Υπηρεσία/Σχολή*
Τμήμα*
Ιδιότητα*
Σχέση Εργασίας*
Τηλέφωνο Εργασίας (εντός Τ.Ε.Ι.)*
Διεύθυνση Κατοικίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
e-mail Επικοινωνίας

Στοιχεία Λογαριασμού
Επιθυμητό όνομα χρήστη (username)*
Επιτρέπονται ΜΟΝΟ μικροί αγγλικοί χαρακτήρες (a-z) και ψηφία
Επιθυμητός κωδικός πρόσβασης (password)*
Δεν επιτρέπονται ελληνικοί χαρακτήρες και κενά
Παρατηρήσεις/Σχόλια
 
Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.


Για οποιοδήποτε πρόβλημα στείλτε μήνυμα στo email helpdesk@staff.teicrete.gr ή τηλεφωνήστε στα 2810-379407 και 2810-379380